אודות

נכון לסוף 2013, כטריליון שקלים מנוהלים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל בישראל.

כספים אלו - המיועדים להבטחת רמת חיינו לאחר גיל הפרישה לפנסיה - מנוהלים ע"י הגופים המוסדיים בישראל ומושקעים מדי יום בשוקי ההון והכספים בארץ ובחו"ל.

פרויקט פנסיה פתוחה, מבית הסדנא לידע ציבורי, שם לו למטרה לחשוף את הדרך שבה כספי הפנסיה שלנו מנוהלים וכיצד הם מושקעים. באמצעות הסדנא לידע ציבורי, תוכלו לגלות גם איך מושקעים כספי הפנסיה של הציבור כולו, וגם איך מושקעים כספי הפנסיה בקופה ספציפית (למשל, הקופה שלכם). תוכלו לענות על שאלות כמו:

הנתונים שמוצגים בפנסיה פתוחה לקוחים מהדו”חות המפורסמים ע"י הגופים המנהלים של קרנות הפנסיה. דו”חות אלו המציגים פירוט ברמת הנכס הבודד של הנכסים המוחזקים בכל קרן. הדו”חות מתפרסמים בסוף כל רבעון, ופנסיה פתוחה מעדכנת את מאגר הנתונים שלה לאחר מכן. לפנסיה פתוחה אין כל אחריות לנכונות ו/או לשלמות הנתונים המוצגים.

בשלב זה, פנסיה פתוחה מציגה רק את הנתונים של חברת מגדל. בעתיד הקרוב, פנסיה פתוחה תקיף את כל שוק הפנסיה: קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים.